Dr. Pintér Gábor c.egyetemi tanár                                                                                1124 Budapest Fodor utca 46.

tud.tanácsadó, főiskolai tanár                                                                                         www.morenocentrum.hu      

klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta                                                               This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                


Szakmai önéletrajz

Születési hely, idő: Eger, 1957 .       Érettségi: Budapesti Piarista Gimnázium, 1975

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉSEK, KINEVEZÉSEK:

 

 • c.egyetemi tanár, ELTE, 2016 (ELTE Rektortól)
 • főiskolai tanár, kinevezés: 1995, Semmelweis Egyetem Pető András Kar (Miniszterelnöktől). Eredeti nevén Pető Intézet
 • A pszichológiai tudomány kandidátusa, CSc.,       MTA(1992). Pszichoterápia.
 • Disszertáció: A pszichoterápia és a terápiás képzés hatékonysága. (Igazolja a módszer hazai reprezentációjának és oktatásának eredményességét)
 • PhD., ELTE (1992)       „Klinikai lélektan”
 • egy. docens: Semmelweis Egyetem (/Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem) Klinikai Pszichológiai tanszék, 1999-2002.

VÉGZETTSÉGEK:

 • Okl. villamosmérnök, Irányítástechnika (kibernetika) szak, BME. (1981)
 • Okl. pszichológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK. (1986)
 • Klinikai szakpszichológus szakvizsga, Orvostovábbképző Egyetem (1991)
 • Pszichoterapeuta szakpszichológus Orvostovábbképző Egyetem (1991)
 • Tréner, vezetői tanácsadó BME és tanfolyamok (1979/1984)
 • Kiképző személyközpontú pszichoterapeuta, szupervizor (1987, 1990)
 • Pszichodráma asszisztens, Moreno Institut Überlingen, -MPE (1989) Pszichodráma pszichoterapeuta, Psychodrama Institut für Europa, -MPE (1992)
 • Kiképző pszichodráma pszichoterapeuta, szupervizor Magyar Pszichodráma Egyesület (1994)
 • Kiképző gyerekdráma pszichoterapeuta Magyar Pszichodráma Egyesület (2007)
 • További pszichoterápiás módszerspecifikus tanulmányok: Viselkedésterápia, kognitív pszichoterápia, relaxáció, tranzakcionális analízis

 

 

MUNKAHELYEK, MEGBÍZÁSOK:

A SOTE Pszichiátriai Klinikán, Tringer László osztályán (Pszichoterápiás ambulancia) (1983-1992) kutatás, oktatás betegellátás, ( kezdetben gyakornokként, majd MTA TMB ösztöndíjas + tanársegédi állás). Közben DAAD ösztöndíj, Hamburgi Egyetem Pszichológia Intézet + Pszichiátriai klinika

Semmelweis Egyetem Pető András Kar ( korábban: Nemzetközi Pető Intézet, Pető András Főiskola): 1993 óta megszakítás nélkül teljes főiskolai tanári, közalkalmazotti állásban. Jelen beosztás: tudományos tanácsadó (döntéselőkészítés, kutatás, mediáció, coaching, tudományos munka). Megelőzően: vezető pszichológus, pszichoterapeuta, főiskolai tanár (oktató), rektori főtanácsadó, Nevelés- és Társadalomtudományi tanszék, tanszékvezető. Összesen 24 tantárgy bevezetése, ebből saját, oktatott tárgy kb. 12 (pl. Személyiséglélektan, Szociálpszichológia, Mentálhygiéne, Kommunikációs gyakorlatok sérült gyermekek csoportjaiban, Kortárs segítő tréning, stb.)

ELTE Tanácsadás Pszichológiája tanszék : 20 éve részvétel a tanszék oktató munkájában, főképp kompetencia fejlesztő tantárgyak / tréningek vezetésében,

megszakítás nélkül a tanácsadó szakpszichológus szakképzésben (ma főképp: Sajátélményű tanácsadási tréning c. 30 órás tárgy, évente 6 csoportban 120 pszichológusnak),

ELTE- Pető Intézet együttműködésében: speciális pedagógia szak kimunkálásában való részvétel és folyamatos oktatói tevékenység (Neveléstudományi tanszék)

az ELTE -OTP együttműködésében zajló speciális pénzügyi szakvizsgás szakképzés kimunkálásában való részvétel és oktatás

oktatói részvétel: diáktanácsadói szakképzés (régebben)

pedagógiai szakpszichológus képzés (régebben)

ELTE Pszichológiai Intézet: Alkalmanként a graduális pszichológus képzésben: óraadás (régebben : Kommunikáció, jelenleg az MA-n Pszichoterápiás elméletek c. tárgy keretében). Hallgatók meghívására módszerspecifikus tájékoztatók, Pszinapszis. Utóbbi a Károli Gáspár Egyetemen is. Részvétel a Debreceni Egyetem pszichológus képzésében (pl. Adaptív stratégiák c. tárgy, Személyközpontú Pszichoterápia, Pszichodráma).

Semmelweis Egyetem pszichoterápiás illetve klinikai szakpszichológusi szakvizsga: a klinika, illetve a Grémium által akkreditált szakvizsgára felkészítő képzések: 1989 óta kiképzőként folyamatosan , évente több csoportban, több módszerben. Országos Szakvizsga Bizottság vizsgáztatói feladatok, klinikai pszichológia, pszichoterápia, 1999-től kb. 2005-ig )

 

Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológiai tanszéke: 1999-2004: klinikai szakpszichológia oktatás (docens), az „Alappszichoterápiás gyakorlat” bevezetése, Szupervízió c. tárgy, stb.. „A pszichoterápia szakfelelőse” feladatkör . A klinikai szakképzés és a ráépített pszichoterápiás szakképzés akkreditációjában való vezető részvétel. A monodráma hazai úttörő alkalmazása, főképp a „Szupervízió” c. tárgyban.

Mentálhigiénés képzések : oktatói részvétel sok évfolyamban SE képzés és jogelődei, régen: SE Pszichiátriai Klinika, Debrecen,)

A vezetési tanácsadás (coaching) területén: már a rendszerváltáskor, az Antall kormány egyik miniszterének állandó pszichológiai tanácsadója, majd azóta folyamatosan: menedzserekkel, cégvezetőkkel, ritkábban politikusokkal, felsőoktatási vezetőkkel (piacvezető cég igazgatója, államtitkár, rektor) dolgozik.

 

 

 

 

SZAKMAI SZERVEZÉSI, KÉPVISELETI TEVÉKENYSÉGEK

 

A személyközpontú pszichoterápia hazai meghonosításában úttörő munka (Tringer László mellett), a módszer hazai elfogadtatása a pszichoterápiában. Az oktatási modell kidolgozásában vezető szerep, főképp: „Pszichoterápiás tréning” megalkotása

Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás Egyesület jogelődjéneklétrehozása (alapító) 1987-, majd vezetőségi munka jelenleg is. „Tiszteletbeli elnök”, jelenleg Tanulmányi Bizottság elnök

 

Magyar Pszichodráma Egyesület második elnöke (1992-1995), alapító tag, azóta vezetőségi, bizottsági munkák megszakítás nélkül, Tanulmányi Bizottság elnöke (2013 - 2019), tagja

MTA Pszichológiai Bizottsága (egyben az ELTE Doktori Tanács szakbizottsága) tagja (90-es évek)

Magyar Pszichiátriai Társaság   nemzetközi titkár (kilencvenes évek).     Oláh Gusztáv Díj

 

Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégium tagja 15 éven át, egy ciklusban titkára

Pszichoterápiás Tanács: alapításában való részvétel, képviselet: elnökként Személyközpontú Egyesület, majd Pszichodráma Egyesület, + a pszichológusi szakma (kollégium) képviselete. Összesen 25 esztendőn keresztül folyamatos tagság , jelenleg mint Képzési Bizottsági tag

Pszichoterápiás Koordinációs Bizottság tagság, OSZB szakvizsga bizottságok tagja (pszichoterápia, klinikai szakpszichológia (régebben)

Külföldi, meghatározó szakmai szövetségekben vezetőségi - képviseleti munka:

Az európai Személyközpontú egyesületek együttműködésében való úttörő részvétel (kilencvenes évek).

FEPTO: (Európai Pszichodráma Tréning Intézetek Szövetsége) szervezésében való részvétel + egyéni alapító tag + magyar (MPE) hivatalos képviselő 25 éve, évekig vezetőségi tag, bizottságok tagja, stb.

IAGP: Nemzetközi Csoportpszichoterápiás Társaság, (a kilencvenes években a magyar csoportpszichoterápia képviselője), Európai Személyközpontú Egyesületek Szövetsége (egyik kezdeményező), Nemzetközi Pető Társaság.

Europsy Bizottságtól: szupervizori elismerés, felkérés

 

 

 

PUBLIKÁCIÓK:

 

Több száz, részben külföldi publikáció (könyv, könyvfejezetek, cikkek, tudományos előadások), köztük számos pszichoterápiás témájú kézikönyv fejezet és egy önálló tankönyv (Tréningcsoportok- Tudástár Trénereknek, társszerzővel).    Konferencia előadások, workhopok 1986-tól folyamatosan itthon és mintegy huszonöt országban

 

Psychiatria Hungarica című, nemzetközileg jegyzett szaklap: öt évig szerkesztője , a pszichoterápiás módszereket összefogó első hazai tanulmánykötet szerkesztője (PH 1993). A Pszichodráma c. lap egykori felelős kiadója, jelenleg a Szerkesztő Bizottság tagja

 

 

 

SZAKMAI ALKOTÁSOK:

 

 • a BME-ről kiinduló hazai tréning mozgalom megalapításában való részvétel (1979-)
 • a pszichoterápia vizsgálatára alkalmas kutatási metodika létrehozása
 • a személyközpontú pszichoterápia hazai hatékonyság-vizsgálatának elvégzése
 • az irányzat mai oktatási modelljének kidolgozása (Tringer Lászlóval közösen)
 • közel 30 évfolyamban programvezető kiképzői munka nyomán a gyakorlati képzés megalkotása
 • Az Integrált Tréning Modell megalkotása ( a személyközpontú csoportok, a pszichodráma és a klasszikus T-csoport elméleti és módszertani integrációja)
 • Ritoók Magdával a pályaválasztási tanácsadás csoportos módszerét dolgoztuk ki.      
 • a „Mítoszociodráma” módszerének megalkotása ( J.Burmeisterrel /Svájc), lényege a klasszikus görög dráma, a szociodráma és a pszichodráma összekapcsolása, 1996-tól. húsz éven át számos országban alkalmaztuk és publikáltuk is az új metodikát.
 • A stresszel szembeni coping stratégiák fejlesztő csoportmódszerének kidolgozása       (a” pszichológiai immunrendszer” erősítése)
 • A szerepmolekula modell megalkotása

EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK:

Ø  Pszichoterápiás kiképző (pl. szakvizsgára felkészítő) és CME tanfolyamok, önismereti és mentálhygiénés csoportok vezetése (35 év folyamatosan)

-csoportjaiban főképp pszichológusok, orvosok, szociális munkások, pedagógusok vesznek részt.

Ø  Burnout prevenciós tréningek (kidolgozás többekkel együtt), megvalósítása sok szakma számára. Homogén pszichiáter csoportok számára („Megújulási tréning” Harmatta Jánossal közösen).

Ø  Sérült gyermeket nevelő szülők pszichoterápiája, képzése önsegítő-segítő tevékenységre.

Ø  Szupervíziós csoportok és egyéni szupervízió vezetése mentálhygiénés és pszichoterápiás szakemberek számára.

Ø  Szociodráma alkalmazások tervezése és vezetése, 1996 óta, legutóbb 2015-ben, a menekült-ügyben Kos szigetén.

Ø  Tréningcsoportok: több száz tréning vezetése (1979-től máig)különféle cégek számára (biztosító, önkormányzat, minisztérium, informatika, ipar)

Ø  Vezetői tanácsadás: 1989 után folyamatosan… Legutóbb két évig a közismert „König” cég (Hamburg) magyar tréner partnereként dolgozott egy francia vasúti üzemben

Ø  A Pszichodráma Mesterkurzus létrehozása Gallus Klárival és vezetése (eddig 19 év alatt 80 téma)

Ø  A monodráma terápia és tanácsadás hazai megvalósításában és kimunkálásában való részvétel 1986-tól, az első hazai pilot monodráma képzés egyik kiképzője (folyamatban)

Ø  Önálló trénerképzés megvalósítása : Európai Úniós pályázatban programvezető kiképző tréner) 2010-11

Ø  Erasmus plus szociodráma pályázat öt országot átfogó projekt hazai szakmai szupervizora 2017-18

 

Külföldi munkák: tíz országban kiképzői munka a pszichodráma, monodráma, szociodráma, pszichoterápia területén.

Pl. önálló felsőfokú képzés megvalósítása Athénban, workshopok Isztambulban (pl. a Pszichiátriai klinikán), Pergamonban, szociodráma a Torinoi Egyetemen, a német Moreno Intézetben és a granadai Moreno Centrumban, stb. Konferencia előadások, workhopok 1989-től folyamatosan

Moreno Centrum (saját cég):  

2007-ben nemzetközi partneri együttműködés részeként (Z.T.Moreno Workshops ,USA, Centro Moreno, Granada, Moreno Institut, Überlingen) a pszichoterápiával és képzésekkel foglalkozó Moreno Centrum létrehozása Budapesten(www.morenocentrum.eu), benne: ügyvezetés, képzés, tréningek, személyközpontú pszichoterápia, tanácsadás, monodráma, a morenoi és rogersi örökség ápolása.

Budapest, 2020. december                                                                 Pintér Gábor

jorgesnatacha2.jpg
Vissza ez elejére